فیوژن فیبر نوری ( Fusion ) و Fast Connector

به فرآیند اتصال دو کر  ( core ) فیبر نوری به یکدیگر ، فیوژن ( Fusion )  فیبر نوری گفته می شود .

درگذشته ، برای فیوژن (Fusion) فیبر نوری ، دو کر ( core ) فیبر نوری را به صورت مکانیکی و یا با دستگاه های مبتدی فیوژن میکردند .

( حتی بعضی از دوستان در سال های دور ، در زمان نبود امکانات استفاده از چسب را تست کرده و جواب نیز گرفته بودند !!! البته با تلفات بالا ).

به این صورت که برای فیوژن( Fusion )فیبر نوری در روش مکانیکی دو کر ( core ) بدون ذوب شدن و قوس‌الکتریکی به هم متصل شده و قطعا تلفات این نوع اتصال بالا بوده است.اما با دستگاه فیوژن ( Fusion ) دو سر کرهای فیبر نوری ذوب شده و با یکدیگر درآمیخته میشوند .

دستگاه های جدید با برندهای متفاوت ( مانند برندهای  Fujikura، Furukawa ، Corning، Sumitomo، Ruiyan و…) توانایی اتصال دو کر( core ) با تلفات صفر را دارند، در صورتی که تلفات در حالت فیوژن تا   0.2 db قابل اغماض است. همچنین توانایی این را دارند که میزان تلفات (LOST) نقطه فیوژن ( Fusion ) را اعلام کنند. از دیگر  توانایی‌های این نوع تجهیزات ، می توان فیوژن ( Fusion )  چند کر ( core ) همزمان را نام برد.

در حالت Fast Connector شما انتهای فیبر نوری را به کانکتور ( Connector ) دلخواه متصل کرده و توانایی این را دارید که در مکان هایی که قادر به استفاده از دستگاه فیوژن Fusion   نیستید ( در ارتفاع ، مکان های بد موقعیت ، زمان هایی که دسترسی به دستگاه ندارید و… )  از این حالت استفاده کنید. همچنین در این روش بسته به نوع کانکتور شما و اصل بودن آن هزینه اتصال کاهش میابد.